Modellen over gedrag


Het statusmodel in relatie tot gedragsmodellen

Het statusmodel geeft inzicht in b.v. de Roos van Leary en TA. Omgekeerd geven deze modellen matig tot weinig houvast in termen van statusbewegingen, dus in termen van concreet waarneembaar gedrag.

Het statusmodel is een welkome aanvulling en de ontbrekende basis voor diverse veel gebruikte gedragsmodellen.

Ook wel: classificatiemodel van communicatiestijlen. Twee dimensies van gedragspatronen, verdeeld over twee assen.

Het statusmodel kan elk moment en elk patroon van de roos beschrijven. Omgekeerd is niet mogelijk.

TA is met name de analyse van communicatie op basis van de zijnswijzen Ouder, Volwassen en Kind. TA analyseert de transacties tussen mensen.

Het statusmodel kan individuele transacties en combinaties uit TA beschrijven. Omgekeerd is niet onmogelijk.

De teamrollen van Belbin beschrijven een gedragspatroon dat karakteristiek is voor iemand in een team of ander samenwerkingsverband.

Het statusmodel kan alle rollen op eenzelfde manier analyseren en beschrijven op elk willekeurig niveau. Het statusmodel toont de elementaire bouwstenen van (Belbin's) teamrollen.

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens