Modellen over cultuur


Het statusmodel in relatie tot cultuurmodellen

Altijd wordt een cultuur 'gemaakt' door wat de mensen – als cultuurdragers – doen. We kunnen op verschillende manieren naar culturen kijken, met behulp van verschillende modellen.

Ook het statusmodel leent zich hiervoor. Het legt direct verband tussen de essentie van de cultuur en het gedrag van de groep die de cultuur vorm geeft. Het statusmodel is een welkome aanvulling op diverse cultuurmodellen.

Deze cultuurmodellen worden niet alleen gebruikt om naar de cultuur van een samenleving te kijken. Verschillende modellen vinden vooral hun toepassing (zelfs hun oorsprong) in het onderzoeken van de cultuur van organisaties.

Cultuurmodel van Mary Douglas. Cameron & Quinn maken gebruik van dit model.

Het model beschrijft groepsbinding en het belang van regels.

De cultuurdimensies van Hofstede, veel gebruikt in de organisatiekunde.

Geeft een boeiende kijk op samenlevingen middels een vijftal dimensies.

Trompenaars en Hampden-Turner gingen verder met het model van Hofstede.

Een andere, maar vergelijkbare kijk, nu aan de hand van zeven dimensies.

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens