Transparantie


Transparantie en strategisch handelen

Transparant handelen betekent: je kwetsbaar opstellen, laten zien wat je doet en waarom je het doet, rekenschap geven, expliciet maken dat je verantwoordelijk bent voor je handelen.

In termen van status: bereid zijn om jezelf te verlagen, maar ook het risico aanvaarden door anderen verlaagd te worden. Verlaagd worden mag geen compensatiegedrag oproepen in de zin van 'terugverlagen'.

Gebrek aan transparantie in organisaties heeft een doel. Onder het motto 'wat niet weet, wat niet deert' wordt anderen geen materiaal in handen gegeven dat tot zulke verlagingen kan leiden.

Strategisch handelen kan alleen bedekt, nooit in transparantie. Het is altijd gericht op de eigen verhoging. De zelfverlaging wordt te allen tijde vermeden.

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens