Praktische statuskunsten


Toepassingen

Met het statusmodel kunnen we de basisdynamiek van communicatie kort en krachtig beschrijven en analyseren. Ook kunnen we met het model communicatiepatronen voorspellen en beïnvloeden.

Het statusmodel vat interventies en interacties samen in vier statusbewegingen. Het biedt een handvat voor iedereen om expliciet en bespreekbaar te maken wat impliciet en voelbaar is.

Meer weten?

Wij hebben voor u bijvoorbeeld:

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens