Notice: Undefined offset: 0 in /sites/vh02/hetfenomeenstatus.nl/www/includes/webfuncties.inc.php on line 217
Het voorbeeld van de drie leraren

Het voorbeeld van de drie leraren

Toen we op school zaten, kwamen we drie typen leraren tegen.

Leraar 1 – We kennen allemaal de leraar die ons met angst vervulde. Toen je de eerste keer bij hem de klas binnenkwam, wist je het meteen: mond dicht en geen flauwekul uithalen. Deze leraar was beslist zeer deskundig, maar leren was er geen pretje. Hij was streng, autoritair. Soms stuurde hij iemand de klas uit. Als hij dan vroeg wie er nog meer uitgestuurd wilde worden, was het doodstil. Meestal was stilzwijgend dreigen voldoende. Je beefde al bij voorbaat.

Leraar 2 – Deze leraar vervulde ons bijna met medelijden. Ook bij hem wist je meteen hoe het zou gaan: binnen twee weken is hij overspannen. Op de een of andere manier kon deze leraar geen overwicht krijgen; het waren altijd de leerlingen die de dienst uitmaakten. Hoe je je ook voornam je te gedragen, telkens liep het weer uit de hand. Wanneer je eens terechtgewezen werd, kwam dat door ingrijpen van een andere leraar. Respect was een onbekend woord. De klas uitgestuurd worden, was geinig. Op de vraag of er nog meer kandidaten waren, liep iedereen weg.

Leraar 3 – Ten slotte is er de geweldige leraar. Er werd geleerd, maar ook plezier gemaakt. Deze leraar was altijd aanwezig en toch op de achtergrond. Hij was de baas, maar als leerling kreeg je de ruimte. Je haalde wel eens een grapje uit, maar zelden of nooit ging het over de grens.

Verschillen tussen de leraren

De eerste leraar is een zogenaamde hoge status, een starre hoge status. Hij verhoogt zichzelf op momenten dat de situatie daar niet in die mate om vraagt. Daarnaast lijkt hij niet in staat of bereid zichzelf te verlagen of anderen te verhogen op momenten dat dit nodig is. Hij is de baas en dat betekent grote en blijvende statusverschillen. Door het grote en starre verschil heb je geen respect meer voor deze leraar, maar angst.

De tweede leraar is een starre lage status. Hij lijkt zichzelf niet te kunnen verhogen op momenten dat het nodig is en positioneert zich voortdurend onder de leerlingen. Hij stuntelt of struikelt misschien, waardoor hij zichzelf nog meer verlaagt.

De laatste leraar is een statusexpert. Hij past de verhoudingen aan de situatie aan. Soms verlaagt hij zichzelf en/of verhoogt hij de leerlingen, waardoor de verschillen gering zijn; een geintje uithalen kan. Op andere momenten maakt hij de klas duidelijk dat er gewerkt moet worden door zichzelf te verhogen en soms anderen te verlagen. In tegenstelling tot de andere leraren weet hij op het juiste moment de juiste statusverhoging of -verlaging toe te passen.

Tekst gebruiken? Lees dit eerst...
dinsdag 20 februari 2018, 02:30