Organisatie


Status in organisaties

Het statusmodel leent zich uitstekend om naar organisaties te kijken. Eindelijk begrijpen we de samenhang tussen organisatieproblemen en wat mensen doen. Enkele voorbeelden:

Groepsdynamiek  –  Het statusmodel 2: werken met groepen

Politiek  –  U stemt voor of tegen een statusbeweging

Universiteiten  –  Wetenschap: erg dynamisch...

Statussymbolen  –  Statussymbolen: materie om van te houden

Bureaucratie  –  Bureaucratie als statusregulering

Beleidsvorming  –  Beleidsvorming: statusflexibiliteit & interactie

Organisatiedoelen  –  Het primaire organisatiedoel en probleemoplossing

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens