Rattengif


Rattengif: bestrijding van ongedierte

Kennis hebben genomen van status heeft consequenties voor het management in bedrijven en organisaties, in de professionele sfeer, maar ook in het privédomein. Status geeft richtlijnen voor doelgericht gedrag, voor de omgang met 'ratten', voor beleidsvorming, voor ethisch gedrag en voor stressmanagement.

Wat is rattengedrag?

Soms hebben we het gevoel dat er iets knaagt. Dat gevoel moeten we niet afdoen als 'het is maar een gevoel'. Het is het werk van onze hersenen die de observaties omzetten in lichamelijke sensaties.

Elke (strategische) handeling – van onszelf en van anderen – oefent een voelbare invloed op ons uit. Onze biologische tentakels pikken elke verandering in de verhoudingen en elke verandering in statusdynamiek feilloos op. Grote delen van onze hersenen beoordelen continu of het gedrag van de ander wel of niet bedreigend is.

Als het knaagt

Knaagt er iets, dan is er wellicht een rat aan het werk. Bij knagen is er sprake van extreme en/of langdurige statusverlagingen of van incongruent gedrag.

Bij het incongruente gedrag van de ander zijn de verhogingen 'niet echt' en die ervaren we dus ook niet als verhoging. We kennen de niet-gemeende complimenten. Die vinden we vervelender dan gemeende kritiek.

Rattengedrag van een ander roept weerzin en weerstand op. Dat komt omdat we het gevoel krijgen dat er iets niet klopt in de verhoudingen. We worden teveel verhoogd of verlaagd. De statusverschillen zijn te groot of te klein.

Inzet van rattengif?

Overal waar het structureel aan statusflexibiliteit ontbreekt, moeten we op onze hoede zijn. Als we merken dat ratten of rattengedrag ons het leven zuur maken, kunnen we 'rattengif' gebruiken. De belangrijkste ingrediƫnten van het bestrijdingsmiddel zijn:

  • Verlaag je niet tot verlagen
    Laat de strategische verlaging door een ander ons niet verlokken tot tegenverlaging of afreageren op anderen. Tegenverlaging brengt ons in een spiraal van conflict. Afreageren schaadt voor je het weet je dierbaren.
  • Test de verhogingscyclus
    Bij congruente verhoging van de ander kan die ander er nog zelden omheen om terug te verhogen. Deze natuurlijke cyclus testen, geeft helderheid over de intentie van de ander
  • Bewaak je flexibiliteit
    In geval de eigen statusflexibiliteit onvoldoende of geen gewenst effect heeft op de ander, is dit geen reden om zelf te verstarren. De eigen flexibiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de eigen gezondheid.

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens