Organisatiedoelen


Het primaire organisatiedoel en probleemoplossing   (versie 0.5.5)

Een organisatie levert diensten en producten en verhoogd daarmee de ander, de cliënt. De betaling en de klanttevredenheid die hier tegenoverstaan, zijn de terugverhoging. Deze wederzijdse verhoging past in een lange termijn visie. Winst maken is niet het primaire doel van de organisatie, maar wordt wel gerealiseerd.

Een organisatie die winst maken wel als primair doel heeft, is daarmee ook primair niet gericht op de verhoging van de cliënt, maar op de eigen verhoging. Het leveren van diensten en producten is in dit geval strategisch handelen t.b.v. deze zelfverhoging. We kunnen het ook zien als een middel om het primaire doel te bereiken.

Botsende doelen

Het is onmogelijk om zowel de verhoging van de cliënt als de zelfverhoging als primair doel te hebben. Het zijn doelen die niet met elkaar te verenigen zijn. Wel kan het ene doel het andere realiseren. Er is een primair en een secundair doel. Het secundaire doel kunnen we als een middel zien om het primaire doel te bereiken.

Toch zien we bij veel organisaties een mix van beide doelen. Vaak is een van de doelen helder in het mission statement beschreven. Het andere doel zien we in de praktijk van het alledaags handelen.

Probleemoplossend vermogen

In geval van economische of andere problemen worden meestal oplossingen gezocht die verband houden met het primaire doel van de organisatie. Als er een mix is van beide genoemde doelen, waar moet de organisatie dan voor kiezen? Het helder omschreven doel of het doel dat we in de dagelijkse praktijk zien?

Hier doet zich een garantie voor mislukken voor. Zolang niet expliciet wordt gemaakt wat de hiërarchie van de doelen is, zal elke reorgaiserende maatregel zijn doel voorbijschieten of averechts werken.

We willen hier geen uitspraak doen over welk van beide doelen principieel het beste is. De tijdgeest kan dat bepalen, maar we kunnen er ook een ethische discussie over voeren. Hoe het ook zij, organisatieverandering kan alleen slagen als doelen en middelen en het waarom ervan expliciet en bespreekbaar zijn. Helderheid komt het probleemoplossend vermogen van de organisatie ten goede.

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens