Moeilijke mensen


Moeilijke mensen? Waar?

Soms doen mensen moeilijk, vervelend. Of ronduit gevaarlijk. We nemen maatregelen, maar die werken niet altijd zoals verwacht. Waarom doen mensen moeilijk? Waarom werken interventies niet altijd naar wens? En wat werkt dan wel?

Inzicht in het achterliggende mechanisme biedt soelaas. Enkele voorbeelden:

Omgaan met agressie  –  Moeilijke mensen, maar waarom?

Pesten echt aanpakken  –  Pesten: statusdynamiek, context en aanpak

Jeugdcriminaliteit  –  Jeugdcriminaliteit: wat is het probleem precies?

Rattengif  –  Rattengif: bestrijding van ongedierte

Repressie  –  Waarom zou je repressief optreden?

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens