Bureaucratie


Bureaucratie als statusregulering   (versie 0.4.3)

Bureaucratie is het 'in toom houden' van de ander, de groep of de samenleving. Zonder regulering dreigt de drang tot zelfverhoging van enkelen tot ondergang van het collectief te leiden.

Hoe complexer een samenleving wordt, hoe minder de onderlinge afhankelijkheden direct voelbaar zijn. Hoe minder afhankelijkheid we ervaren, des te minder kunnen deze relaties of bindingen regulerend werken. Daardoor neemt de noodzaak van regulerende instaties toe: meer bureaucratieën.

Zie ook kwadrant C van de groep/raster theorie van Mary Douglas.

Let's Get In Touch!


© Stultiens & Stultiens